فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 1

گزارش کارآموزی رشته حقوق در دادگاه های مختلف

دانلود گزارش کارآموزی رشته حقوق، در قالب فایل word و در حجم 217 صفحه، شامل 97 گزارش در دادگاه های مختلف. شامل گزارشاتی در خصوص مطالبه وجه چک، مطالبه مهریه، مطالبه وجه چک، خلع ید، الزام به تنظیم سند خودرو ، ابطال سند مالکیت معارض با درج در آگهی روزنامه ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل